torsdag 12. april 2012

Fuglemotiver

Svaner, ender og måker fra distriktet
 Full fart i Storelva
 Utrolig hva litt fersk loff gjør

 Er det noen søte damer her?

 Fred og fordragelighet... eller like før?....